Ot.prp. nr. 48 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget