Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget