Ot.prp. nr. 49 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett

Om lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget