Ot.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om lov om endringer i utlendingsloven

Om lov om endringer i utlendingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget