Ot.prp. nr. 5 (2004-2005)

Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m.

Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget