Ot.prp. nr. 5 (2006-2007)

Om lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon)

Om lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget