Ot.prp. nr. 50 (2003-2004)

Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.

Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget