Ot.prp. nr. 50 (2006-2007)

Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget