Ot.prp. nr. 52 (1997-98)

Om lov om endring i lov 31 mars 1949 nr 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg

Om lov om endring i lov 31 mars 1949 nr 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget