Ot.prp. nr. 52 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget