Ot.prp. nr. 52 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om endringer i helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter)

Om lov om endringer i helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget