Ot.prp. nr. 53 (1999-2000)

Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget