Ot.prp. nr. 53 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget