Ot.prp. nr. 53 (2007-2008)

Om lov om endringer i kommuneloven (forlengelse av inndekningsperioden for underskudd)

Om lov om endringer i kommuneloven (forlengelse av inndekningsperioden for underskudd)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget