Ot.prp. nr. 55 (1996-97)

Om lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Om lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget