Ot.prp. nr. 55 (1998-99)

Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Les dokumentet

(Rammene for den forretningsmessige verksemda til Norsk rikskringkasting AS)

Følg proposisjonen på Stortinget