Ot.prp. nr. 55 (2001-2002)

Om lov om endringer i legemiddelloven og i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr

Om lov om endringer i legemiddelloven og i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget