Ot.prp. nr. 55 (2003-2004)

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget