Ot.prp. nr. 55 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utdannings- og forskningsdepartementet

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget