Ot.prp. nr. 56 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven

Om lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget