Ot.prp. nr. 56 (2007-2008)

Om lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven

Om lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget