Ot.prp. nr. 56 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget