Ot.prp. nr. 57 (1996-97)

Om lov om endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Om lov om endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget