Ot.prp. nr. 57 (2000-2001)

Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget