Ot.prp. nr. 57 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende)

Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget