Ot.prp. nr. 58 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 3 juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.

Om lov om endringer i lov 3 juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget