Ot.prp. nr. 58 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting m.m.

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting m.m.

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 58

(1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting m.m.

(Reklame for livssyn og politiske budskap i kringkasting)

Tilråding fra Kulturdepartementet av 30. april 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget