Ot.prp. nr. 58 (2007-2008)

Om lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr

Om lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget