Ot.prp. nr. 59 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget