Ot.prp. nr. 59 (1999-2000)

Om midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Om midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget