Ot.prp. nr. 6 (1997-98)

Om lov om endringer i åndsverkloven

Om lov om endringer i åndsverkloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget