Ot.prp. nr. 6 (2008-2009)

Lov om Husbanken

Lov om Husbanken

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget