Ot.prp. nr. 60 (2006-2007)

Om endringer i introduksjonsloven

Om endringer i introduksjonsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget