Ot.prp. nr. 61 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget