Ot.prp. nr. 61 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Om lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget