Ot.prp. nr. 61 (1998-99)

Om lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Om lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget