Ot.prp. nr. 62 (1996-97)

Om endring i lov 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Om endring i lov 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget