Ot.prp. nr. 62 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget