Ot.prp. nr. 63 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m

Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget