Ot.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.

Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget