Ot.prp. nr. 63 (2003-2004)

Om lov om omorganisering av Statkraft SF

Om lov om omorganisering av Statkraft SF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget