Ot.prp. nr. 63 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget