Ot.prp. nr. 63 (2008-2009)

Om lov om endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven

Om lov om endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget