Ot.prp. nr. 64 (1997-98)

Om midlertidig lov om arbeidsgiveres avsetninger i Norges Bank og endringer i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Om midlertidig lov om arbeidsgiveres avsetninger i Norges Bank og endringer i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget