Ot.prp. nr. 64 (2002-2003)

Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget