Ot.prp. nr. 64 (2006-2007)

Om lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget