Ot.prp. nr. 65 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget