Ot.prp. nr. 65 (2004-2005)

Om lov om endringer i helseregisterloven

Om lov om endringer i helseregisterloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget