Ot.prp. nr. 66 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (helligdagsfredning)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (helligdagsfredning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget