Ot.prp. nr. 66 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)

Om lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget