Ot.prp. nr. 67 (1997-98)

Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget