Ot.prp. nr. 67 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endring i lov av 22. juni 1990 nr 36 om Statens petroleumsfond

Om lov om endring i lov av 22. juni 1990 nr 36 om Statens petroleumsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget