Ot.prp. nr. 67 (1998-99)

Om lov om endring i lov av 22. juni 1990 nr 36 om Statens petroleumsfond

Om lov om endring i lov av 22. juni 1990 nr 36 om Statens petroleumsfond

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget