Ot.prp. nr. 67 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere

Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget